Over ons


De Stichting Mevrouw M.G. Keulaerds Fonds is in 1999 opgericht door mejuffrouw Mia Keulaerds, onderwijzeres te Heerlen die in 2011 op 94 jarige leeftijd overleed. Het Fonds, dat haar middelen heeft ontvangen uit de nalatenschap van mejuffrouw Keulaerds en thans ook donaties van begunstigers ontvangt, stelt zich ten doel zo concreet mogelijk kinderen in moeilijke omstandigheden, overal ter wereld, te ondersteunen.

Het Fonds is geworteld in Zuid-Limburg en ondersteunt bij voorkeur initiatieven van personen en instellingen die vanuit deze regio opereren. Het Fonds ondersteunt projecten waarbij de persoonlijke betrokkenheid van de aanvrager wordt gecombineerd met zo concreet mogelijke projecten/initiatieven.

“Stelt zich ten doel zo concreet mogelijk kinderen in moeielijke omstandigheden, overal ter wereld te ondersteunen.”